W dniu 9 grudnia 2018 Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę o rozpoczęciu procesu likwidacji z dniem 21 grudnia 2018 roku.