Kitowciskacz czy doradca finansowo-ubezpieczeniowy?
2 października 2018
Zdrowie w podróży
13 października 2018
Pokaż wszystkie

Jak finansować szybki rozwój innowacyjnych rozwiązań w firmie?

Michał Potoplakdgp-advisors.pl

W Polsce najbardziej popularną formą finansowania inwestycji w firmach sektora MŚP pozostają środki własne przedsiębiorcy. Ponad trzykrotnie mniej firm wskazuje na kredyty inwestycyjne jako źródło finansowania strategicznych inwestycji, czterokrotnie mniej na leasing oraz pożyczki od rodziny lub znajomych. Udział pozostałych instrumentów finansowych w ogólnej strukturze wskazań jest marginalny. Jedynie 10% firm sektora MŚP pozyskało finansowanie z funduszy europejskich.

Jeszcze rzadziej wykorzystywane są coraz bardziej popularne w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej instrumenty zewnętrznego finansowania inwestycji jak np. fundusze venture capital.

Czym są fundusze venture capital?
Są to fundusze, których celem jest średnioterminowy zysk (perspektywa 5-7 lat), który osiągają poprzez wzrost wartości udziałów spółki. Fundusz venture w zamian za kapitał (w warunkach polskich finansujące rozwój firmy w wysokości od kilkudziesięciu do kilkunastu milionów złotych) obejmują 10-30% udziałów w przedsiębiorstwie. Pozyskane w ten sposób środki mogą być wydatkowane na rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki.

Czego oczekują fundusze venture?
W zamian fundusze oczekują szybkiego wzrostu firmy – minimalnie na poziomie 20% rocznie. Zaletą funduszy venture capital jest niewątpliwie to, że firma nie pożycza w takim przypadku pieniędzy od banku czy innych, zewnętrznych źródeł, nie posiada więc obciążenia finansowego. Fundusze venture dzielą się ryzykiem ewentualnego niepowodzenia inwestycji z przedsiębiorcą. Nie oczekują jednak przejęcia kontroli nad biznesem. Dla funduszu podstawową wartością, w którą inwestują jest dobry pomysł i co jeszcze ważniejsze – silnie zmotywowany i kompetentny zespół, który poświeci się wdrażaniu nowego przedsięwzięcia.

Sukces i ryzyko
W przypadku powodzenia inwestycji i szybkiego rozwoju firmy ceną za pozyskanie kapitału od funduszu venture jest konieczność podzielenia się tym sukcesem z inwestorem. Należy jednak pamiętać o ryzyku, jakie wraz z pomysłodawcą bierze na siebie fundusz venture. Wybór drogi rozwoju wraz z funduszami venture oznacza często dla przedsiębiorców szybszy rozwój. Współpraca z funduszami venture capital zdynamizowała wzrost m.in. firmy Apple, Microsoftu czy Intela, a w Polsce Wirtualnej Polski.

Jak wyjść z funduszu?
Najpopularniejszymi sposobami wyjścia z inwestycji funduszu jest sprzedaż udziałów w spółce innemu funduszowi, inwestorowi branżowemu, umorzenie udziałów i debiut na giełdzie.

Wady i zalety funduszy venture capital
Poniżej, w formie syntetycznej przedstawiono wady i zalety realizacji inwestycji funduszami venture capital:
Zalety:
– podzielenie się ryzykiem inwestycyjnym;
– elastyczność w wydatkowaniu środków;
– ograniczenie formalności związanych z procesem inwestycyjnym do minimum;
– możliwość uzupełnienia wkładu własnego do funduszy UE;
– możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń wykwalifikowanej kadry, która nadzoruje oraz wspomaga proces zarządzania w spółkach, w które inwestują VC.
Wady:
– konieczność podzielenia się zyskiem;
– kontrola wydatków firmy ze strony funduszu;
– w przypadku sukcesu rynkowego firmy – wysoki koszt pozyskania kapitału z funduszu venture (giełda może dać bardziej obiektywną wycenę przedsiębiorstwa).

Jeśli chcesz podyskutować z autorem, zadzwoń +48 605 625 377 lub napisz m.potoplak(at)i-dgp.com lub przyjdź na spotkanie, którego szczegóły znajdziesz tutaj [klik].
Udostępnij