Członkostwo

Członkowstwo


Do Krakowskiego Klubu Biznesowego może należeć każdy, kto wyrazi chęć wstąpienia do Stowarzyszenia oraz ze skutkiem pozytywnym przejdzie przez kwartalny okres próbny.

Zachęcamy do niezobowiązującego przyjścia na pierwsze spotkanie zwyczajne lub prelekcję z gościem specjalnym i zapoznania się z formułą działania Klubu.

Zależy nam na budowaniu silnych więzi interpersonalnych, dlatego osoby aplikujące powinny otrzymać rekomendację od już działających członków grupy. W przypadku gdy nie jest to możliwe, kandydat zostanie zaproszony na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

Business Group Icon1

Zwyczajni

członkowie
Business Group Icon2

Wspierający

członkowie

Członkowie zwyczajni


Członkowie zwyczajni mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach zwyczajnych, odbywających się co dwa tygodnie, aktywnie pomagać w organizacji dodatkowych wydarzeń oraz regularnie wspierać pozostałych członków grupy na podstawie informacji i zapotrzebowania przekazywanych podczas dłuższych prezentacji.

Koszt członkowstwa to 300 zł / kwartał.


Członkowie wspierający


Członkowie wspierający mogą uczestniczyć we wszystkich rodzajach spotkań oraz mogą wspierać członków zwyczajnych. Nie przysługuje im jednak prawo głosu do decydowania o kształcie grupy oraz jej działań.

Koszt członkostwa to 200 zł / kwartał

Na zakończenie każdego kwartału członek może podjąć decyzję o zmianie rodzaju członkowstwa.


Business Group Icon1

Zwyczajni

członkowie

Członkowie zwyczajni


Członkowie zwyczajni mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach zwyczajnych, odbywających się co dwa tygodnie, aktywnie pomagać w organizacji dodatkowych wydarzeń oraz regularnie wspierać pozostałych członków grupy na podstawie informacji i zapotrzebowania przekazywanych podczas dłuższych prezentacji.

Koszt członkowstwa to 300 zł / kwartał.


Business Group Icon2

Wspierający

członkowie

Członkowie wspierający


Członkowie wspierający mogą uczestniczyć we wszystkich rodzajach spotkań oraz mogą wspierać członków zwyczajnych. Nie przysługuje im jednak prawo głosu do decydowania o kształcie grupy oraz jej działań.

Koszt członkostwa to 200 zł / kwartał

Na zakończenie każdego kwartału członek może podjąć decyzję o zmianie rodzaju członkowstwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami


Kontakt